Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

HIPHIP.BE, Ann-Sophie D’hollander, Quote 35 9290 Berlare met ondernemingsnummer: 0729620835 (hierna “HIPHIP, ”wij”, “ons” genoemd), is houder van de gegevens die ze verzamelt via deze website https://hiphip.be (hierna de site genoemd).

Uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens zijn belangrijk voor ons. Om u alle nodige informatie te verschaffen met betrekking tot de manier waarop wij uw gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken, bezorgen wij u deze toelichting over onze online praktijken en de keuzes die u kunt maken, telkens wanneer u uw gegevens ter beschikking stelt via deze site.

Verzamelen van persoonsgegevens

Op deze site kan u gevraagd worden om gegevens in te vullen om te kunnen inschrijven op bepaalde diensten, bepaalde diensten of producten aan te kopen of om bijkomende informatie te ontvangen. Op de formulieren op onze site dient u persoonlijke contactgegevens vermelden (deze gegevens kunnen bijvoorbeeld zijn:  naam, adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, en e-mailadres). 

Hoe wij uw gegevens gebruiken

Wij gebruiken uw gegevens om uw bestelling uit te voeren en informatie over onze producten en diensten te voldoen. Als u besluit om u te abonneren op onze nieuwsbrief zullen wij uw gegevens ook gebruiken om u deze nieuwsbrief toe te sturen. Wij gebruiken uw contactgegevens ook om uw vragen over ons bedrijf, onze aanbiedingen, producten en diensten te beantwoorden en in het algemeen om met u te kunnen communiceren. Wanneer wij uw gegevens verzamelen en verwerken op basis van uw toestemming heeft u altijd het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Wij zullen uw gegevens die wij via deze site hebben verkregen in geen geval overdragen aan derden. Tenzij dit nodig is om uw bestelling correct te kunnen uitvoeren, zoals de levering van het drukwerk.

Uw rechten 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen of de verwerking ervan laten beperken.

Veiligheid 

Wij doen ons uiterste best en hebben gepaste technische en andere maatregelen voorzien om uw persoonsgegevens te beschermen en te vrijwaren tegen ongeoorloofde toegang en om het correct gebruik van uw gegevens te bewerkstelligen.

Cookies 

Bij een bezoek aan de site worden er enkele anonieme bezoekersstatistieken ingezameld. Deze gegevens zijn: IP adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie. Wanneer u de site bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over dit privacybeleid, de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, stuur dan gerust uw vraag naar info@hiphip.be.